Navigera in i framtiden

Nu publiceras äntligen boken Navigera in i framtiden. Läs gärna ett utdrag ur boken på Google Books. Köp boken på Adlibris eller Bokus.

Om boken

Att navigera in i framtiden är något vi gör varje dag. Och i en värld av accelererande förändring och exponentiell tillväxt är det viktigare än någonsin att hitta rätt verktyg på vägen.

Redan har många stora verksamheter slagits ut i en flod av disruptiv innovation och kreativ förstörelse. Och sakta har ledare och chefer i de flesta branscher och verksamheter börjat inse att framtiden kommer att se annorlunda ut även för dem. Det kanske inte är så konstigt att åttio procent av alla bolag redan bedriver någon sorts förändringsarbete. Hela åttiofem procent förväntas dessutom behöva genomgå en större transformation inom de närmaste fem åren. Problemet är att sjuttio procent av alla planerade förändringsinitiativ misslyckas med att nå sina mål. Och det finns inget som säger att framtiden ser lugnare ut, snarare tvärtom.

Vem bör läsa boken?

Boken är skriven för styrelser, ledare, chefer, strateger och verksamhetsutvecklare i branscher och verksamheter i förändring. Med målet att hjälpa läsaren att ta tillbaka initiativet resonerar boken kring accelererande förändring och varför företag generellt har så stora problem att hänga med.

Boken presenterar också på ett lättsamt sätt forskningsläget och lärdomar från den gamla såväl som den nya generationens företag. Därtill drar boken några viktiga lärdomar från en handfull marknadsledande skandinaviska bolag där nyckelpersoner intervjuats om sina utmaningar på vägen in i framtiden.

Boken avrundas med tolv gyllene principer för att framgångsrikt navigera sin verksamhet in i framtiden – utan att bli offer för omständigheterna på vägen.

Anmäl dig till den kostnadsfria onlinekursen inom kort

Till boken lanseras inom kort också en kostnadsfri onlinekurs i tre enkla steg för den som är intresserad av en kort summering av bokens innehåll.

 

 

About The Author

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.